Misja

Nadrzędną misją New Poland jest budowanie trwałych, pozytywnych relacji z klientami poprzez zarządzanie unikalnymi doświadczeniami w sferze Ich podróży realizowanych na całym świecie.

Od ponad 20 lat działalności New Poland wdraża standardy najwyższej jakości obsługi klientów proponując programy „szyte na miarę” w bliski i dalszych zakątkach Ziemi. Staramy się o krok wyprzedzać dynamicznie rozwijający się rynek globalny, śledząc najnowsze trendy, ale także badając preferencje wyjazdowe naszych gości. To Oni wyznaczają nam nowe drogi rozwoju, czego efektem jest stała dywersyfikacja działalności obejmująca różne sektory rynku turystycznego i bogate spektrum usług turystycznych, przygotowanych przez naszych pracowników profesjonalnie, z dużym naciskiem na innowacyjność.

Wychodząc naprzeciw bieżącym zapotrzebowaniom rynkowym New Poland specjalizuje się w tworzeniu  programów wyjazdów dla klientów indywidualnych (New Poland Luxury Travel), organizacji podroży incentive, konferencji i kongresów dla firm i stowarzyszeń (New Poland Incentive House) oraz  we współpracy z domami incentive, organizatorami kongresów i biurami podróży na całym świecie przygotowuje oferty przyjazdów do Polski (New Poland DMC).