Filozofia

New Poland promuje działania nastawione na profesjonalizm oparty zarówno o praktykę i doświadczenie, jak i szeroko rozumiany aspekt edukacyjny. Wiedza, jako wartość nadrzędna, towarzyszy nam przy organizacji podróży na całym świecie. Kładziemy jednocześnie duży nacisk na motywacje podróżnicze i otwartość komunikacji z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, co wynika bezpośrednio ze naszej świadomości potrzeb współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa. Celem New Poland jest bycie liderem na tym polu zarówno w Polsce, jak i w perspektywie globalnej, biorąc pod uwagę naszą stałą współpracę z partnerami w ponad 70 krajach świata. Filozofia ta jest realizowana przez główne założenia polityki odpowiedzialnego biznesu.